KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar hacumreburada.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. hacumreburada.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir hacumreburada.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

MADDE 2-TANIMLAR
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
a) “hacumreburada.com” ZEKA PRES.DOK.SU ARM.ve İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ni
b) “Web Sitesi” www.hacumreburada.com internet sitesini,
c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan ziyaret eden kişileri ve/veya tur firmlarını ve ilgili turlardan faydalanmak form aracılığı,arayarak veya bizzat görüşerek vs.  faydalanmak isteyenleri ifade etmektedir
d) “TUR FİRMASI” Firma Tanıtım Sayfası, bannerı ve turları yayınlanan firmaları ifade etmektedir.

MADDE 3-hacumreburada.com sunduğu hizmet
hacumreburada.com tur firmaları ile hac ve umre adaylarının arasında bilgi platformu sağlamaktadır.  Web Sitesi’nde yer alan turların acentası,organizatörü,sağlayıcısı ve satıcısı değildir.Sitede sunmuş olduğu hizmetlerden tüm kullanıcılardan  hiçbir isim altında ücret veya komisyon talep etmemektedir.


MADDE 4-Tur firmalarına ait bilgiler
Firma/tur tanıtım sayfalarında yer alan tüm bilgileri üye olma yolu ile veya kendi namına @hacumreburada.com uzantılı e-posta adresine sitede yayınlanmak amacı ile göndermiş olduğu turlara ait  belirtmiş olduğu tüm  bilgileri , fotoğraflar, iletişim ve tur  detay bilgileri tamamen tur firması sorumluluğundadır. Tüm tur firmaları iş bu sözleşme gereği verdiği bilgilerin doğru,orjinal ve yasal sorumluluklara uygun olduğunu baştan kabul ve taahhüt eder.

         

MADDE 5-KULLANIM ŞARTLARI
•    Hacumreburada.com Kullanıcılara sağlanan hakları, site içeri ve sunduğu hizmeti istediği zaman sona erdime ,değiştirme ve site hakkında bilgilendirme amaçlı e-posta gönderme hakkını saklı tutar
•    Hacumreburada.com  da bulunan yazılar kaynak belirtilmeden ve izin alınmadan alıntı yapılamaz.blog/makale yazıları için temin etmiş olduğu bilgilerin doğruluğundan  yazarlar şahsen sorumludur… hacumreburada.com sadece yayınlamakla yükümlüdür 
•    Hacumreburada.com  web sitesinin sorunsuz hatasız süreklilik veya arama ve bağlantı kullanımı yolu ile belirli sonuçlar temin ediceğiceğini kullanıcılara taahhüt etmez ayrıca virus bulaşması kullanıcıların bilgisayarında hata oluşmasını,veri kaybını engellemeyi garanti etmez bu durum kullanıcıların kullanım riskidir… hacumreburada.com koruma amaçlı bazı makul tedbirler almaktadır ancak bilgisayar ağına ve veri tabanına yapılabilinecek her türlü saldırılar sonucunda kullanıcıların kötü amaçlı kişiler tarafından uğraya bilecekleri hertürlü zarar durumunun sonucundan dolayı hacumreburada.com sorumluluk kabul etmez,sorumlu tutulamaz.
•    Hacumreburada.com  sitede oluşabilecek hataları düzeltme ve düzeltmeme hakkını saklı tutar. Web sitesinde yeralan fotoğraflar ve kullanılan hertürlü içerikler hacumreburada.com izni dışında kullanılamaz ve alınamaz..
•    Hacumreburada.com a üyelik veya web sitesinde yeralan tur inceleme sayfasındaki tur firmaları na ilgili tur için talep te bulunmak ve iletişime geçmek maksadıyla doldurduğunuz formda yer vereceğiniz e-posta adresi ve/veya telefon numarası aracılığı ile hacumreburada.com hizmetlerini anlatan ayrıca özel indirim fırsatları ve kampanyaları bildiren e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olurusunuz.kullanıcılar istediği zaman bu gönderim listesinden çıkma hakkına sahiptir.kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememeleri halinde info@hacumreburada.com adresine yazılı bildirimde bullunması durumunda bildirim alma durdurabilinir.
•    KULLANICI lardan tur firmalarına ilişkin değerlendirme ve yorumları hacumreburada.com  gerek duyması halinde kontrol ,düzeltme veya akabinde  yayınlanıp yayınlanmama hakkındaki insiyatifini saklı tuttar ayrıca kalıcı veya geçici olarak sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar….
•    Hacumreburada.com  hizmetlerin tamamını veya bazılarını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
•    Hacumreburada.com Üyelerin ve/veya kullanıcıların işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
•    Hacumreburada.com websitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak hacumreburada.com a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle hacumreburada.com dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
•    Hacumreburada.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
•    Hacumreburada.com kullanıcının site ‘ye bağlantısı sırasında veya site 'deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
•    Hacumreburada.com, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında hacumreburada.com’un herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

MADDE 6-GARANTİ VEYA ONAY VERİLMEMESİ
•    Hacumreburada.com herhangi bir tur firmasının hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Herhangi Bir turfirması  ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen kullanıcıların inisiyatifindedir. Hacumreburada.com tur firmalarının  hizmet kalitesini  ya da verilen hizmetlerin sonucu için  garanti ,tavsiye ve sorumluluk kabul etmez….
•    Tüm bilgiler ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik olması durumunda Hacumreburada.com sorumlu tutulmaz.


MADDE 7-BİLGİLERİN PAYLAŞIMI
•    KULLANICI lara konu hizmetin iş bu sözleşme uyarınca sağlanabilmesi için hacumreburada.com a bazı bilgilerin ibrazını zorunlu kılar..kullanıcılar hizmetten faydalanmak maksadıyla bu bilgileri kendi onayı ve özgür iradesi ile girdiğini ve bu bilgilerin mevzuat çerçevesinde üçücü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.

 

MADDE 8-TUR FİRMALARININ SORUMLULUKLARI
•    Hacumreburada.com yeralan ve yayınladıkları tur ilanlarının bilgilerinin yapmış oldukları tanıtımların yasalara aykırı olmaması,sisteme zarar verebilecek herhangi bir veri girişi veya çabada olmamaları gerektiğini, üçüncü bir tarafın teklif tescil vs. hiç bir hakkını çiğnememesi gerektiği sorumluluğunda olduğunu kabul etmiş sayılır…

 

MADDE 9-KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI
•    işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kullanıcılara aittir.
•    Kullanıcılar birbirleri arasında yapmış olduğu sözleşmelerde, hacumreburada.com ‘un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
•    Web sitesinin  genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya hacumreburada.com ve diğer Kullanıcılar'a zarar verebilecek eylemlerde bulunulmaması gerekir.

 

MADDE 10-HACUMREBURADA.COM SORUMLULUKLARI
•    HACUMREBURADA.COM tur/firma tanıtım sayfalarında yer alan “ talep Formları”nı otomatik olarak turfirmalarının aktif mail adreslerine yönlendirmekle yükümlüdür.
•    HACUMREBURADA.COM, sisteminde kayıtlı olan kullanıcıların isim, adres ve telefon numarasının talep oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak turfirmaları ile paylaşılmasından dolayı kullanıcıların arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
•    HACUMREBURADA.COM tarafından Kullanıcı bilgileri tur firmaları ile iletişime geçmesi için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin tur firmaları  tarafından ayrıca kullanıcıların onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya kullanıcıların birbirler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle hacumreburada.com sorumlu değildir.
•    HACUMREBURADA.COM, Kullanıcıların ve/veya tur firmalarının Site üzerinde veya birbirleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin ve kullanıcıların birbirleri arasında uğradıkları veya uğrayabilecekleri maddi manevi hertürlü zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 

MADDE 11-HİZMETLERİN SÜREÇLERİ
•      Kullanıcı, talep in oluşturulması için, hacumreburada.com tarafından talep edilen kişisel bilgileri de dahil olmak üzere hizmet kapsamına ilişkin bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde hacumreburada.com a iletecektir.
•      Kullanıcının talep formunu göndermesi ilgili tur için rezarvasyon yaptığı satın aldığı veya alacağı anlamlarına gelmez . tur firması kullanıcının gönderdiği talebi cevapsız bırakabileceği gibi kullanıcıyla iletişime geçip turla ilgili tüm ayrıntıları ,ödeme koşullarını,sözleşme konularını yanıtlar veya ofisinde görüşmek üzere randevu talebinde bulunabilir.. bu nedenlerle tüm kullanıcılar doğacak zararlardan hiçbir şekilde hacumreburada.com’un sorumlu olmayacağını kabul eder.

 

MADDE 12-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME
•    İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
•     Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Caglayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 13-YÜRÜRLÜK
•    Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara hacumreburada.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır..

 

MADDE 14-SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ
•    Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan hacumreburada.com ’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Hacumreburada.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.